24. 4. 2015 - Nová forma: "sv. Mamas"

24. 4. 2015 - Nová forma: "sv. Mamas"

Takto praví legenda: jeho rodiče Theodotos a Roufina žili za vlády císaře Lucia Domitia Aureliana (270-275) a sv.Mamas se narodil ve vězení, kam byli za pronásledování uvrženi. Otec zemřel ještě před narozením a matka krátce po porodu. O dítě se starala jistá žena jménem Ammia. Jako mladík se Mamas obrátil ke křesťanství a byl proto v 15 letech uvězněn, mučen a nakonec zabit.

Častěji však bývá uctíván jiný sv. Mamas, zobrazovaný jak jede na lvu a v ruce drží pastýřskou hůl. K tomu se váže legenda že šlo o mnicha, který byl obviněn otomanskými úřady z toho, že neplatí daně. Když ho ozbrojenec odváděl k soudu, sv. Mamas k sobě zavolal lva, stráž prchla a Mamas se na jeho hřbetu vrátil zpět. Soudce ohromený touto událostí pak světci udělil výjimku z daňové povinnosti. Mamas mu za to věnoval ovci.

Na obrázku nahoře je upečený perník, dole je námět. Formu vyřezal Oldřich Kvapil.