Forma byla vyrobena během května až července v roce 2015. Námětem pro formu se stal obraz Roudnické madony. Více o autorovi obrazu a obrazu samotném naleznete ZDE. V galerii nahoře si můžete prohlédnout postup výroby formy.

Pro Občanské sdružení Přátel bohumínské historie zhotovil v roce 2013 Aleš Vostřez formu na perník podle milostného obrazu Panny Marie z kostela ve Starém Bohumíně.

 Starobohumínským chrámem od dob, kdy v něm byl umístěn milostný obraz Panny Marie Růžencové - "Starobohumínské", prošly nemalé zástupy poutníků, z nichž si někteří vymodlili uzdravení nejenom těla ale i duše, což dokládají nejrůznější dochované votivní dary umístěné poblíž bočního mariánského oltáře. Přesto o původu milostného obrazu, jehož dvě pozlacené korunky při středeční audienci dne 16. června 2004 požehnal na svatopetrském náměstí Svatý Otec Jan Pavel II., ani době jeho umístění v boční kapli starobohumínského farního chrámu se bohužel dodnes nepodařilo nalézti žádnou písemnou zmínku. Zde je hezká virtuální prohlídka obrazu.

Tato forma Panny Marie Žarošické je jedinou formou na které pracovali Aleš Vostřez a Oldřich Kvapil společně. Oldřich Kvapil vyřezal oba kostelíčky, vše ostatní vyřezal Aleš Vostřez. Forma byla zhotovena v roce 2013 podle poutního obrázku pro cukrářku z Moravy. 

Milostná socha Panny Marie Žarošické pochází z roku 1325 od neznámého umělce, nejspíše z dílen kláštera na Velehradě, nebo cisterciaček na Starém Brně. Socha je vyřezána z jednoho kusu dřeva a je vysoká 142cm. Panna Maria pravicí žehná a v levé ruce chová Ježíška, který je oděn do dlouhé tuniky. Vysoké čelo Bohorodičky symbolizuje Stolici moudrosti, oči má pozdvižené jako královna.  Je oblečena do kroje francozouzských královen, který nosili ve 14. století. Je zobrazena jako matka (pokrytá hlava bílým šátkem) a panna (dle středověké tradice rozpuštěné vlasy). Postoj vyjadřuje Královnu nebes a je symbolizován žezlem v pravé ruce a barokní korunkou z roku 1687, která zdobí i hlavu Jezulátka. 21.5. 1995 byly Janem Pavlem II. na Svatém Kopečku u Olomouce posvěceny nové gotické korunky. Posléze sám Sv. otec Milostnou sochu korunoval. Více informací naleznete zde.

Panna Maria - postava z medaile

Forma byla vyrobene v září 2012 podle námětu zázračné pařížské medaile. Z medaile byla pro formu použita pouze postava Panny Marie. Více informací o námětu zde.