Tyto perníky jsme napekli ve Vlastivědném muzeu ve Slaném ze starých historickýzch forem.