Tyto perníky jsme napekli ve Vlastivědném muzeu Dr.Hostaše v Klatovech ze starých historických forem.