Tyto perníky jsme napekli ze starých historických forem, které jsou uloženy v Městském muzeu Hořice.

Městské muzeum Hořice