2. 11. 2015 - Nová forma "Sv.Michael"

2. 11. 2015 - Nová forma "Sv.Michael"

Oldřich Kvapil vyřezal formu sv.Michaela. Sv.Michael je svatým Janem představen v Apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví píseň "Byl boj na nebi" ... s drakem zlým, lstivým. Zpívá se v ní, že drak na zem je svržen, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen, ten drak musí být přemožen.