19. 4. 2015 - Nová forma:"Ukřižování Krista"

19. 4. 2015 - Nová forma:"Ukřižování Krista"

Novou formu pro přátele ve Francii vyřezal Oldřich Kvapil. Originál formy pochází z okolí Norimberka, je datovaný 1587 a jeho rozměry jsou 34 x 28 cm. Nyní je tato forma součástí sbírek Německého muzea chleba v Ulmu. Kopie zhotovená Oldřichem Kvapilem má menší rozměry.