Novinky

Pražské Jezulátko

Novou formu Pražského Jezulátka vyřezal v prosinci 2016 Aleš Vostřez.

Labyrint pro Karla IV.

Pro zámek Loučeň vyřezal novou formu labyrintu Aleš Vostřez. Perníky z této formy si na tomto zámku můžete zakoupit. Jsou suvenýrem k otevření nového labyrintu v areálu zámku, který byl vybudován k poctě Karla IV. Pocta pro krále Karla IV. – Vybudováním královského labyrintu se chceme přidat k...

Žalm 42

Tuto novou formu vyřezal na motivy žalmu 42 Oldřich Kvapil. 1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 2Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! 3Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? 4Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se...

Královna do Polska

Tento perník je upečen z nové formy, kterou vyřezal pro přátele v Polsku Oldřich Kvapil.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Najdete nás v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou. Informace o provozní době ZDE.