19. 4. 2015 - Razítka na chleba

19. 4. 2015 - Razítka na chleba

Pravoslavní mniši pekli ve svých klášterech chleby a různé další pečivo, které se používalo i k obřadním účelům. Měli pro své pekařské výrobky značky, které vtiskovali přímo na pečivo. Tyto značky byly vyřezány do dřevěných forem, a měly tvar jakýchsi "razítek". Oldřich Kvapil vyřezal pro jednoho sběratele dva takové náměty. Pro zajímavost jsme upekli z forem i perníky.